mã hs - 02043000

Mã HS Việt Nam 02043000 | HTS Mã Thịt cừu non, cả con và nửa con không đầu, đông lạnh

tra cứu mã hs số 02043000 của Việt Nam là Đối với Thịt cừu non, cả con và nửa con không đầu, đông lạnh. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0204 Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02043000 Thịt cừu non, cả con và nửa con không đầu, đông lạnh