Phần mở đầu - 5704

Mã HS Việt Nam 5704 - Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, từ phớt, không chần hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện.

tra cứu mã hs số 5704của Việt Nam là Đối với Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, từ phớt, không chần hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, từ phớt, không chần hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5704 Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, từ phớt, không chần hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện.
             57041000 Các tấm nhỏ, có diện tích bề mặt tối đa là 0,3 m2
             57049000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in