Phần mở đầu - 0706

Mã HS Việt Nam 0706 - Cà rốt, củ cải, củ dền làm salát, diếp củ, cần củ, củ cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh.

tra cứu mã hs số 0706của Việt Nam là Đối với Cà rốt, củ cải, củ dền làm salát, diếp củ, cần củ, củ cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cà rốt, củ cải, củ dền làm salát, diếp củ, cần củ, củ cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0706 Cà rốt, củ cải, củ dền làm salát, diếp củ, cần củ, củ cải ri và các loại củ rễ ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh.
      070610 Cà rốt và củ cải:
             07061010 Cà rốt
             07061020 Củ cải
             07069000 Loại khác