mã hs - 84705000

Mã HS Việt Nam 84705000 | HTS Mã Máy tính tiền

tra cứu mã hs số 84705000 của Việt Nam là Đối với Máy tính tiền. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8470 Máy tính và các máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán; máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền.
84705000 Máy tính tiền