Phần mở đầu - 7003

Mã HS Việt Nam 7003 - Thuỷ tinh đúc và thuỷ tinh cán, ở dạng tấm hoặc dạng hình, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.

tra cứu mã hs số 7003của Việt Nam là Đối với Thuỷ tinh đúc và thuỷ tinh cán, ở dạng tấm hoặc dạng hình, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thuỷ tinh đúc và thuỷ tinh cán, ở dạng tấm hoặc dạng hình, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7003 Thuỷ tinh đúc và thuỷ tinh cán, ở dạng tấm hoặc dạng hình, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.
      700312 Dạng tấm không có cốt thép:Thuỷ tinh được phủ màu toàn bộ, mờ, sáng hoặc có tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu:
             70031210 Thuỷ tinh quang học, chưa được gia công về mặt quang học
             70031220 Loại khác, hình vuông hoặc hình chữ nhật (kể cả loại đã cắt 1, 2, 3 hoặc 4 góc)
             70031290 Loại khác
      700319 Loại khác:
             70031910 Thuỷ tinh quang học, chưa được gia công về mặt quang học
             70031990 Loại khác
             70032000 Dạng tấm có cốt thép
             70033000 Dạng hình

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in