mã hs - 03032400

Mã HS Việt Nam 03032400 | HTS Mã Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

tra cứu mã hs số 03032400 của Việt Nam là Đối với Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03032400 Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)