mã hs - 07094000

Mã HS Việt Nam 07094000 | HTS Mã Cần tây trừ loại cần củ

tra cứu mã hs số 07094000 của Việt Nam là Đối với Cần tây trừ loại cần củ. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0709 Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh.
07094000 Cần tây trừ loại cần củ