Phần mở đầu - 3912

Mã HS Việt Nam 3912 - Xenlulo và các dẫn xuất hóa học của nó, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh.

tra cứu mã hs số 3912của Việt Nam là Đối với Xenlulo và các dẫn xuất hóa học của nó, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Xenlulo và các dẫn xuất hóa học của nó, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3912 Xenlulo và các dẫn xuất hóa học của nó, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh.
             39121100 Axetat xenlulo:Chưa hóa dẻo
             39121200 Đã hóa dẻo
      391220 Nitrat xenlulo (bao gồm cả dung dịch dạng keo):
             39122011 Chưa hóa dẻo:Nitroxelulo bán hoàn thiện đã ngâm nước
             39122019 Loại khác
             39122020 Đã hóa dẻo
             39123100 Ete xenlulo:Carboxymethylxenlulo và muối của nó
             39123900 Loại khác
      391290 Loại khác:
             39129020 Dạng hạt
             39129090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in