Phần mở đầu - 8403

Mã HS Việt Nam 8403 - Nồi đun nước sưởi trung tâm, trừ các loại thuộc nhóm 84.02.

tra cứu mã hs số 8403của Việt Nam là Đối với Nồi đun nước sưởi trung tâm, trừ các loại thuộc nhóm 84.02.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Nồi đun nước sưởi trung tâm, trừ các loại thuộc nhóm 84.02. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8403 Nồi đun nước sưởi trung tâm, trừ các loại thuộc nhóm 84.02.
             84031000 Nồi hơi
      840390 Bộ phận:
             84039010 Thân hoặc vỏ nồi hơi
             84039090 Loại khác