mã hs - 84211100

Mã HS Việt Nam 84211100 | HTS Mã Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm:Máy tách kem

tra cứu mã hs số 84211100 của Việt Nam là Đối với Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm:Máy tách kem. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8421 Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm; máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí.
84211100 Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm:Máy tách kem