Phần mở đầu - 6904

Mã HS Việt Nam 6904 - Gạch xây dựng, gạch lát nền, ngói lót hoặc ngói đệm và các loại tương tự bằng gốm, sứ.

tra cứu mã hs số 6904của Việt Nam là Đối với Gạch xây dựng, gạch lát nền, ngói lót hoặc ngói đệm và các loại tương tự bằng gốm, sứ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Gạch xây dựng, gạch lát nền, ngói lót hoặc ngói đệm và các loại tương tự bằng gốm, sứ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6904 Gạch xây dựng, gạch lát nền, ngói lót hoặc ngói đệm và các loại tương tự bằng gốm, sứ.
             69041000 Gạch xây dựng
             69049000 Loại khác