Phần mở đầu - 1102

Mã HS Việt Nam 1102 - Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột meslin.

tra cứu mã hs số 1102của Việt Nam là Đối với Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột meslin.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột meslin. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1102 Bột ngũ cốc, trừ bột mì hoặc bột meslin.
             11022000 Bột ngô
      110290 Loại khác:
             11029010 Bột gạo
             11029020 Bột lúa mạch đen
             11029090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in