Phần mở đầu - 1104

Mã HS Việt Nam 1104 - Hạt ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ, xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm ngũ cốc nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền.

tra cứu mã hs số 1104của Việt Nam là Đối với Hạt ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ, xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm ngũ cốc nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hạt ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ, xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm ngũ cốc nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1104 Hạt ngũ cốc được chế biến theo cách khác (ví dụ, xát vỏ, xay, vỡ mảnh, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô), trừ gạo thuộc nhóm 10.06; mầm ngũ cốc nguyên dạng, xay, vỡ mảnh hoặc nghiền.
             11041200 Ngũ cốc xay hoặc vỡ mảnh:Của yến mạch
      110419 Của ngũ cốc khác:
             11041910 Của ngô
             11041990 Loại khác
             11042200 Ngũ cốc đã chế biến cách khác (ví dụ, xát vỏ, nghiền vụn, cắt lát hoặc nghiền thô):Của yến mạch
             11042300 Của ngô
      110429 Của ngũ cốc khác:
             11042920 Của lúa mạch
             11042990 Loại khác
             11043000 Mầm ngũ cốc, nguyên dạng, xay mảnh lát, hoặc nghiền

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in