Phần mở đầu - 1103

Mã HS Việt Nam 1103 - Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô và bột viên.

tra cứu mã hs số 1103của Việt Nam là Đối với Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô và bột viên.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô và bột viên. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1103 Ngũ cốc dạng tấm, dạng bột thô và bột viên.
      110311 Dạng tấm và bột thô:Của lúa mì:
             11031120 Lõi lúa mì hoặc durum
             11031190 Loại khác
             11031300 Của ngô
      110319 Của ngũ cốc khác:
             11031910 Của meslin
             11031920 Của gạo
             11031990 Loại khác
             11032000 Dạng bột viên

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in