Phần mở đầu - 7315

Mã HS Việt Nam 7315 - Xích và các bộ phận rời của xích, bằng sắt hoặc thép.

tra cứu mã hs số 7315của Việt Nam là Đối với Xích và các bộ phận rời của xích, bằng sắt hoặc thép.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Xích và các bộ phận rời của xích, bằng sắt hoặc thép. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7315 Xích và các bộ phận rời của xích, bằng sắt hoặc thép.
      731511 Xích gồm nhiều mắt được nối bằng khớp dạng bản lề và các bộ phận của nó:Xích con lăn:
             73151110 Xích xe đạp và xích xe mô tô
             73151191 Loại khác:Xích truyền, có độ dài mắt xích từ 6 mm đến 32 mm
             73151199 Loại khác
      731512 Xích khác:
             73151210 Xích xe đạp và xích xe mô tô
             73151290 Loại khác
      731519 Các bộ phận:
             73151910 Xích xe đạp và xích xe mô tô
             73151990 Loại khác
             73152000 Xích trượt
             73158100 Xích khác:Nối bằng chốt có ren hai đầu
             73158200 Loại khác, ghép nối bằng mối hàn
      731589 Loại khác:
             73158910 Xích xe đạp và xích xe mô tô
             73158990 Loại khác
      731590 Các bộ phận khác:
             73159020 Xích xe đạp và xích xe mô tô
             73159090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in