Phần mở đầu - 4114

Mã HS Việt Nam 4114 - Da thuộc dầu (kể cả da thuộc dầu kết hợp); da láng và da láng bằng màng mỏng được tạo trước; da nhũ.

tra cứu mã hs số 4114của Việt Nam là Đối với Da thuộc dầu (kể cả da thuộc dầu kết hợp); da láng và da láng bằng màng mỏng được tạo trước; da nhũ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Da thuộc dầu (kể cả da thuộc dầu kết hợp); da láng và da láng bằng màng mỏng được tạo trước; da nhũ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4114 Da thuộc dầu (kể cả da thuộc dầu kết hợp); da láng và da láng bằng màng mỏng được tạo trước; da nhũ.
             41141000 Da thuộc dầu (kể cả da thuộc dầu kết hợp)
             41142000 Da láng và da láng bằng màng mỏng được tạo trước; da nhũ

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in