Phần mở đầu - 4703

Mã HS Việt Nam 4703 - Bột giấy hoá học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphat hoặc kiềm, trừ loại hòa tan.

tra cứu mã hs số 4703của Việt Nam là Đối với Bột giấy hoá học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphat hoặc kiềm, trừ loại hòa tan.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bột giấy hoá học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphat hoặc kiềm, trừ loại hòa tan. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4703 Bột giấy hoá học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphat hoặc kiềm, trừ loại hòa tan.
             47031100 Chưa tẩy trắng:Từ gỗ cây lá kim
             47031900 Từ gỗ không thuộc loại cây lá kim
             47032100 Đã qua bán tẩy trắng hoặc tẩy trắng:Từ gỗ cây lá kim
             47032900 Từ gỗ không thuộc loại cây lá kim

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in