Phần mở đầu - 4704

Mã HS Việt Nam 4704 - Bột giấy hoá học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphít, trừ loại hòa tan.

tra cứu mã hs số 4704của Việt Nam là Đối với Bột giấy hoá học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphít, trừ loại hòa tan.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bột giấy hoá học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphít, trừ loại hòa tan. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4704 Bột giấy hoá học từ gỗ, sản xuất bằng phương pháp sulphít, trừ loại hòa tan.
             47041100 Chưa tẩy trắng:Từ gỗ cây lá kim
             47041900 Từ gỗ không thuộc loại cây lá kim
             47042100 Đã qua bán tẩy trắng hoặc tẩy trắng:Từ gỗ cây lá kim
             47042900 Từ gỗ không thuộc loại cây lá kim

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in