Phần mở đầu - 0812

Mã HS Việt Nam 0812 - Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được.

tra cứu mã hs số 0812của Việt Nam là Đối với Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0812 Quả và quả hạch, được bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, nước lưu huỳnh hoặc dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được.
             08121000 Quả anh đào
      081290 Quả khác:
             08129010 Quả dâu tây
             08129090 Loại khác