mã hs - 08092100

Mã HS Việt Nam 08092100 | HTS Mã Quả anh đào:Quả anh đào chua (Prunus cerasus)

tra cứu mã hs số 08092100 của Việt Nam là Đối với Quả anh đào:Quả anh đào chua (Prunus cerasus). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0809 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi.
08092100 Quả anh đào:Quả anh đào chua (Prunus cerasus)