mã hs - 08024100

Mã HS Việt Nam 08024100 | HTS Mã Hạt dẻ (Castanea spp.):Chưa bóc vỏ

tra cứu mã hs số 08024100 của Việt Nam là Đối với Hạt dẻ (Castanea spp.):Chưa bóc vỏ. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0802 Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.
08024100 Hạt dẻ (Castanea spp.):Chưa bóc vỏ