mã hs - 06012020

Mã HS Việt Nam 06012020 | HTS Mã Rễ rau diếp xoăn

tra cứu mã hs số 06012020 của Việt Nam là Đối với Rễ rau diếp xoăn. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0601 Củ, thân củ, rễ củ, thân ống và thân rễ, ở dạng ngủ, dạng sinh trưởng hoặc ở dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn, trừ các loại rễ thuộc nhóm 12.12.
060120 Củ, thân củ, rễ củ, thân ống, thân rễ, dạng sinh trưởng hoặc dạng hoa; cây và rễ rau diếp xoăn:
06012020 Rễ rau diếp xoăn