mã hs - 07052100

Mã HS Việt Nam 07052100 | HTS Mã Rau diếp xoăn:Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum)

tra cứu mã hs số 07052100 của Việt Nam là Đối với Rau diếp xoăn:Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0705 Rau diếp, xà lách (Lactuca sativa) và rau diếp xoăn (Cichorium spp.), tươi hoặc ướp lạnh.
07052100 Rau diếp xoăn:Rau diếp xoăn rễ củ (Cichorium intybus var. foliosum)