Phần mở đầu - 2827

Mã HS Việt Nam 2827 - Clorua, clorua oxit và clorua hydroxit; bromua và oxit bromua; iođua và iođua oxit.

tra cứu mã hs số 2827của Việt Nam là Đối với Clorua, clorua oxit và clorua hydroxit; bromua và oxit bromua; iođua và iođua oxit.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Clorua, clorua oxit và clorua hydroxit; bromua và oxit bromua; iođua và iođua oxit. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2827 Clorua, clorua oxit và clorua hydroxit; bromua và oxit bromua; iođua và iođua oxit.
             28271000 Amoni clorua
      282720 Canxi clorua:
             28272010 Loại thương phẩm
             28272090 Loại khác
             28273100 Clorua khác:Của magiê
             28273200 Của nhôm
             28273500 Của niken
      282739 Loại khác:
             28273910 Của bari hoặc của coban
             28273920 Của sắt
             28273990 Loại khác
             28274100 Clorua oxit và clorua hydroxit:Bằng đồng
             28274900 Loại khác
             28275100 Bromua và bromua oxit:Natri bromua hoặc kali bromua
             28275900 Loại khác
             28276000 Iođua và iođua oxit

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in