Phần mở đầu - 1806

Mã HS Việt Nam 1806 - Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao.

tra cứu mã hs số 1806của Việt Nam là Đối với Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1806 Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao.
             18061000 Bột ca cao, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác
      180620 Chế phẩm khác ở dạng khối, miếng hoặc thanh có trọng lượng trên 2 kg hoặc ở dạng lỏng, bột nhão, bột mịn, dạng hạt hay dạng rời khác đóng trong thùng hoặc gói sẵn, trọng lượng trên 2 kg:
             18062010 Kẹo sô cô la ở dạng khối, miếng hoặc thanh
             18062090 Loại khác
      180631 Loại khác, ở dạng khối, miếng hoặc thanh:Có nhân:
             18063110 Kẹo sô cô la
             18063190 Loại khác
      180632 Không có nhân:
             18063210 Kẹo sô cô la
             18063290 Loại khác
      180690 Loại khác:
             18069010 Kẹo sô cô la ở dạng viên hoặc viên ngậm
             18069030 Các chế phẩm thực phẩm làm từ bột, bột thô, tinh bột hoặc chiết xuất từ malt (mạch nha), có chứa từ 40% đến dưới 50% tính theo trọng lượng là ca cao
             18069040 Các chế phẩm thực phẩm làm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, có chứa từ 5% đến dưới 10% tính theo trọng lượng là ca cao, được chế biến đặc biệt để sử dụng cho trẻ em, chưa đóng gói để bán lẻ
             18069090 Loại khác