mã hs - 06031400

Mã HS Việt Nam 06031400 | HTS Mã Hoa cúc

tra cứu mã hs số 06031400 của Việt Nam là Đối với Hoa cúc. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0603 Cành hoa và nụ dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác.
06031400 Hoa cúc