Phần mở đầu - 9613

Mã HS Việt Nam 9613 - Bật lửa châm thuốc lá và các bật lửa khác, có hoặc không dùng cơ hoặc điện, và các bộ phận của chúng trừ đá lửa và bấc.

tra cứu mã hs số 9613của Việt Nam là Đối với Bật lửa châm thuốc lá và các bật lửa khác, có hoặc không dùng cơ hoặc điện, và các bộ phận của chúng trừ đá lửa và bấc.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bật lửa châm thuốc lá và các bật lửa khác, có hoặc không dùng cơ hoặc điện, và các bộ phận của chúng trừ đá lửa và bấc. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9613 Bật lửa châm thuốc lá và các bật lửa khác, có hoặc không dùng cơ hoặc điện, và các bộ phận của chúng trừ đá lửa và bấc.
      961310 Bật lửa bỏ túi, dùng ga, không thể nạp lại:
             96131010 Bằng plastic
             96131090 Loại khác
      961320 Bật lửa bỏ túi, dùng ga, có thể nạp lại:
             96132010 Bằng plastic
             96132090 Loại khác
      961380 Bật lửa khác:
             96138010 Bật lửa áp điện dùng cho lò và bếp
             96138020 Bật lửa châm thuốc lá hoặc bật lửa để bàn bằng plastic
             96138030 Bật lửa châm thuốc lá hoặc bật lửa để bàn, trừ loại bằng plastic
             96138090 Loại khác
      961390 Bộ phận:
             96139010 Ống chứa hoặc bộ phận chứa khác có thể nạp lại của bật lửa cơ khí, có chứa nhiên liệu lỏng
             96139090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in