Phần mở đầu - 4813

Mã HS Việt Nam 4813 - Giấy cuốn thuốc lá, đã hoặc chưa cắt theo cỡ hoặc ở dạng tập nhỏ hoặc cuốn sẵn thành ống.

tra cứu mã hs số 4813của Việt Nam là Đối với Giấy cuốn thuốc lá, đã hoặc chưa cắt theo cỡ hoặc ở dạng tập nhỏ hoặc cuốn sẵn thành ống.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Giấy cuốn thuốc lá, đã hoặc chưa cắt theo cỡ hoặc ở dạng tập nhỏ hoặc cuốn sẵn thành ống. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4813 Giấy cuốn thuốc lá, đã hoặc chưa cắt theo cỡ hoặc ở dạng tập nhỏ hoặc cuốn sẵn thành ống.
             48131000 Dạng tập hoặc cuốn sẵn thành ống
             48132000 Dạng cuộn với chiều rộng không quá 5 cm
      481390 Loại khác:
             48139010 Dạng cuộn với chiều rộng trên 5 cm, đã phủ
             48139090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in