Phần mở đầu - 2402

Mã HS Việt Nam 2402 - Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá.

tra cứu mã hs số 2402của Việt Nam là Đối với Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2402 Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá.
             24021000 Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ lá thuốc lá
      240220 Thuốc lá điếu làm từ lá thuốc lá:
             24022010 Thuốc lá Biđi (Beedies)
             24022020 Thuốc lá điếu, có chứa thành phần từ đinh hương
             24022090 Loại khác
      240290 Loại khác:
             24029010 Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ làm từ chất thay thế lá thuốc lá
             24029020 Thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in