mã hs - 72282011

Mã HS Việt Nam 72282011 | HTS Mã Có mặt cắt ngang hình tròn:Chưa gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn

tra cứu mã hs số 72282011 của Việt Nam là Đối với Có mặt cắt ngang hình tròn:Chưa gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7228 Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim.
722820 Ở dạng thanh và que, bằng thép silicmangan:
72282011 Có mặt cắt ngang hình tròn:Chưa gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn