Phần mở đầu - 7314

Mã HS Việt Nam 7314 - Tấm đan (kể cả đai liền), phên, lưới và rào, làm bằng dây sắt hoặc thép; sản phẩm dạng lưới bằng sắt hoặc thép được tạo hình bằng phương pháp kéo dãn.

tra cứu mã hs số 7314của Việt Nam là Đối với Tấm đan (kể cả đai liền), phên, lưới và rào, làm bằng dây sắt hoặc thép; sản phẩm dạng lưới bằng sắt hoặc thép được tạo hình bằng phương pháp kéo dãn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tấm đan (kể cả đai liền), phên, lưới và rào, làm bằng dây sắt hoặc thép; sản phẩm dạng lưới bằng sắt hoặc thép được tạo hình bằng phương pháp kéo dãn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7314 Tấm đan (kể cả đai liền), phên, lưới và rào, làm bằng dây sắt hoặc thép; sản phẩm dạng lưới bằng sắt hoặc thép được tạo hình bằng phương pháp kéo dãn.
             73141200 Tấm đan:Loại đai liền dùng cho máy móc, bằng thép không gỉ
             73141400 Tấm đan khác, bằng thép không gỉ
      731419 Loại khác:
             73141910 Đai liền dùng cho máy móc, trừ loại bằng thép không gỉ
             73141990 Loại khác
             73142000 Phên, lưới và rào, được hàn ở mắt nối, bằng dây với kích thước mặt cắt tối đa từ 3 mm trở lên và có cỡ mắt lưới từ 100 cm2 trở lên
             73143100 Các loại phên, lưới và rào khác, được hàn ở các mắt nối:Được mạ hoặc tráng kẽm
             73143900 Loại khác
             73144100 Tấm đan, phên, lưới và rào khác:Được mạ hoặc tráng kẽm
             73144200 Được tráng plastic
             73144900 Loại khác
             73145000 Sản phẩm dạng lưới được tạo hình bằng phương pháp đột dập và kéo dãn thành lưới (expanded metal)

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in