Phần mở đầu - 0907

Mã HS Việt Nam 0907 - Đinh hương (cả quả, thân và cành).

tra cứu mã hs số 0907của Việt Nam là Đối với Đinh hương (cả quả, thân và cành).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đinh hương (cả quả, thân và cành). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0907 Đinh hương (cả quả, thân và cành).
             09071000 Chưa xay hoặc chưa nghiền
             09072000 Đã xay hoặc nghiền

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in