Phần mở đầu - 2701

Mã HS Việt Nam 2701 - Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá.

tra cứu mã hs số 2701của Việt Nam là Đối với Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2701 Than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá.
             27011100 Than đá, đã hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng chưa đóng bánh:Than antraxit
      270112 Than bitum:
             27011210 Than để luyện cốc
             27011290 Loại khác
             27011900 Than đá loại khác
             27012000 Than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in