mã hs - 03036500

Mã HS Việt Nam 03036500 | HTS Mã Cá tuyết đen (Pollachius virens)

tra cứu mã hs số 03036500 của Việt Nam là Đối với Cá tuyết đen (Pollachius virens). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03036500 Cá tuyết đen (Pollachius virens)