mã hs - 03024600

Mã HS Việt Nam 03024600 | HTS Mã Cá giò (Rachycentron canadum)

tra cứu mã hs số 03024600 của Việt Nam là Đối với Cá giò (Rachycentron canadum). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03024600 Cá giò (Rachycentron canadum)