Phần mở đầu - 0801

Mã HS Việt Nam 0801 - Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.

tra cứu mã hs số 0801của Việt Nam là Đối với Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0801 Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.
             08011100 Dừa:Đã qua công đoạn làm khô
             08011200 Cùi dừa (cơm dừa)
             08011900 Loại khác
             08012100 Quả hạch Brazil:Chưa bóc vỏ
             08012200 Đã bóc vỏ
             08013100 Hạt điều:Chưa bóc vỏ
             08013200 Đã bóc vỏ