Phần mở đầu - 0901

Mã HS Việt Nam 0901 - Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất caphêin; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó.

tra cứu mã hs số 0901của Việt Nam là Đối với Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất caphêin; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất caphêin; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0901 Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất caphêin; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ lệ nào đó.
      090111 Cà phê, chưa rang:Chưa khử chất caphêin:
             09011110 Arabica WIB hoặc Robusta OIB
             09011190 Loại khác
      090112 Đã khử chất caphêin:
             09011210 Arabica WIB hoặc Robusta OIB
             09011290 Loại khác
      090121 Cà phê, đã rang:Chưa khử chất caphêin:
             09012110 Chưa xay
             09012120 Đã xay
      090122 Đã khử chất caphêin:
             09012210 Chưa xay
             09012220 Đã xay
      090190 Loại khác:
             09019010 Vỏ quả và vỏ lụa cà phê
             09019020 Các chất thay thế có chứa cà phê

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in