mã hs - 03061600

Mã HS Việt Nam 03061600 | HTS Mã Tôm Shrimps và tôm Prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon)

tra cứu mã hs số 03061600 của Việt Nam là Đối với Tôm Shrimps và tôm Prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0306 Động vật giáp xác, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; động vật giáp xác chưa bóc mai, vỏ, đã hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đã hoặc chưa ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối, hoặc ngâm nước muối; bột thô, bột mịn và bột viên của động vật giáp xác, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.
03061600 Tôm Shrimps và tôm Prawn nước lạnh (Pandalus spp., Crangon crangon)