Phần mở đầu - 8408

Mã HS Việt Nam 8408 - Động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel).

tra cứu mã hs số 8408của Việt Nam là Đối với Động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8408 Động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel).
      840810 Động cơ máy thủy:
             84081010 Công suất không quá 22,38 kW
             84081020 Công suất trên 22,38 nhưng không quá 100 kW
             84081090 Loại khác
      840820 Động cơ dùng để tạo động lực cho các loại xe thuộc Chương 87:
             84082010 Đã lắp ráp hoàn chỉnh:Dùng cho xe thuộc phân nhóm 8701.10
             84082021 Loại khác:Dung tích xi lanh không quá 2.000 cc
             84082022 Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 3.500 cc
             84082023 Dung tích xi lanh trên 3.500 cc
             84082093 Loại khác:Dùng cho xe thuộc phân nhóm 8701.10
             84082094 Loại khác:Dung tích xi lanh không quá 2.000 cc
             84082095 Dung tích xi lanh trên 2.000 cc nhưng không quá 3.500 cc
             84082096 Dung tích xi lanh trên 3.500 cc
      840890 Động cơ khác:
             84089010 Công suất không quá 18,65 kW
             84089050 Công suất trên 100 kW
             84089091 Loại khác:Dùng cho máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30
             84089099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in