mã hs - 84148041

Mã HS Việt Nam 84148041 | HTS Mã Máy nén trừ loại thuộc phân nhóm 8414.30 và 8414.40:Modun nén khí sử dụng trong khoan dầu mỏ

tra cứu mã hs số 84148041 của Việt Nam là Đối với Máy nén trừ loại thuộc phân nhóm 8414.30 và 8414.40:Modun nén khí sử dụng trong khoan dầu mỏ. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8414 Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp điều hòa gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc.
841480 Loại khác:
84148041 Máy nén trừ loại thuộc phân nhóm 8414.30 và 8414.40:Modun nén khí sử dụng trong khoan dầu mỏ