Phần mở đầu - 1210

Mã HS Việt Nam 1210 - Hublong (hoa bia), tươi hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền, xay thành bột mịn hoặc ở dạng bột viên; phấn hoa bia.

tra cứu mã hs số 1210của Việt Nam là Đối với Hublong (hoa bia), tươi hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền, xay thành bột mịn hoặc ở dạng bột viên; phấn hoa bia.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hublong (hoa bia), tươi hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền, xay thành bột mịn hoặc ở dạng bột viên; phấn hoa bia. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1210 Hublong (hoa bia), tươi hoặc khô, đã hoặc chưa nghiền, xay thành bột mịn hoặc ở dạng bột viên; phấn hoa bia.
             12101000 Hublong, chưa nghiền hoặc chưa xay thành bột mịn hoặc chưa làm thành bột viên
             12102000 Hublong, đã nghiền, đã xay thành bột mịn hoặc ở dạng bột viên; phấn hoa bia