mã hs - 04022120

Mã HS Việt Nam 04022120 | HTS Mã Đóng gói với trọng lượng cả bì từ 20 kg trở lên

tra cứu mã hs số 04022120 của Việt Nam là Đối với Đóng gói với trọng lượng cả bì từ 20 kg trở lên. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0402 Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.
040221 Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng:Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác:
04022120 Đóng gói với trọng lượng cả bì từ 20 kg trở lên