mã hs - 72173021

Mã HS Việt Nam 72173021 | HTS Mã Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng:Mạ hoặc tráng thiếc

tra cứu mã hs số 72173021 của Việt Nam là Đối với Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng:Mạ hoặc tráng thiếc. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7217 Dây của sắt hoặc thép không hợp kim.
721730 Được mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác:
72173021 Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng:Mạ hoặc tráng thiếc