mã hs - 74112100

Mã HS Việt Nam 74112100 | HTS Mã Bằng đồng hợp kim:Bằng hợp kim đồngkẽm (đồng thau)

tra cứu mã hs số 74112100 của Việt Nam là Đối với Bằng đồng hợp kim:Bằng hợp kim đồngkẽm (đồng thau). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7411 Các loại ống và ống dẫn bằng đồng.
74112100 Bằng đồng hợp kim:Bằng hợp kim đồngkẽm (đồng thau)