Phần mở đầu - 7407

Mã HS Việt Nam 7407 - Đồng ở dạng thanh, que và dạng hình.

tra cứu mã hs số 7407của Việt Nam là Đối với Đồng ở dạng thanh, que và dạng hình.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đồng ở dạng thanh, que và dạng hình. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7407 Đồng ở dạng thanh, que và dạng hình.
      740710 Bằng đồng tinh luyện:
             74071030 Dạng hình
             74071040 Dạng thanh và que
             74072100 Bằng hợp kim đồng:Bằng hợp kim đồngkẽm (đồng thau)
             74072900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in