Phần mở đầu - 7409

Mã HS Việt Nam 7409 - Đồng ở dạng tấm, lá, dải có chiều dày trên 0,15 mm.

tra cứu mã hs số 7409của Việt Nam là Đối với Đồng ở dạng tấm, lá, dải có chiều dày trên 0,15 mm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đồng ở dạng tấm, lá, dải có chiều dày trên 0,15 mm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7409 Đồng ở dạng tấm, lá, dải có chiều dày trên 0,15 mm.
             74091100 Bằng đồng tinh chế:Dạng cuộn
             74091900 Loại khác
             74092100 Bằng hợp kim đồngkẽm (đồng thau):Dạng cuộn
             74092900 Loại khác
             74093100 Bằng hợp kim đồngthiếc (đồng thanh):Dạng cuộn
             74093900 Loại khác
             74094000 Bằng hợp kim đồngniken (đồng niken) hoặc hợp kim đồngnikenkẽm (bạcniken)
             74099000 Bằng hợp kim đồng khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in