Phần mở đầu - 7406

Mã HS Việt Nam 7406 - Bột và vảy đồng.

tra cứu mã hs số 7406của Việt Nam là Đối với Bột và vảy đồng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bột và vảy đồng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7406 Bột và vảy đồng.
             74061000 Bột không có cấu trúc lớp
             74062000 Bột có cấu trúc lớp; vảy đồng

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in