Phần mở đầu - 7412

Mã HS Việt Nam 7412 - Các loại ống nối của ống hoặc ống dẫn bằng đồng (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông).

tra cứu mã hs số 7412của Việt Nam là Đối với Các loại ống nối của ống hoặc ống dẫn bằng đồng (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại ống nối của ống hoặc ống dẫn bằng đồng (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7412 Các loại ống nối của ống hoặc ống dẫn bằng đồng (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông).
             74121000 Bằng đồng tinh luyện
      741220 Bằng đồng hợp kim:
             74122010 Bằng hợp kim đồngkẽm (đồng thau)
             74122090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in