Phần mở đầu - 7404

Mã HS Việt Nam 7404 - Đồng phế liệu và mảnh vụn.

tra cứu mã hs số 7404của Việt Nam là Đối với Đồng phế liệu và mảnh vụn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Đồng phế liệu và mảnh vụn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7404 Đồng phế liệu và mảnh vụn.
             74040000 Đồng phế liệu và mảnh vụn.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in