Phần mở đầu - 9830

Mã HS Việt Nam 9830 - Dây đồng có kích thước mặt cắt ngang tối đa trên 6 mm nhưng không quá 8mm.

tra cứu mã hs số 9830của Việt Nam là Đối với Dây đồng có kích thước mặt cắt ngang tối đa trên 6 mm nhưng không quá 8mm.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dây đồng có kích thước mặt cắt ngang tối đa trên 6 mm nhưng không quá 8mm. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9830 Dây đồng có kích thước mặt cắt ngang tối đa trên 6 mm nhưng không quá 8mm.
             98300000 Dây đồng có kích thước mặt cắt ngang tối đa trên 6 mm nhưng không quá 8mm.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in